ХАЙНРИХ БРЮНЗИНГ ОТ ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ПРИЯТЕЛСКА АСОЦИАЦИЯ „БРИЕНЦ“ СЕ СРЕЩНА СЪС СИЛВИЯ КРЪСТЕВА

август 24, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

На 20 август 2020 г. Хайнрих Брюнзинг – член на Интернационална приятелска асоциация „Бриенц“ проведе среща с кмета на Община Трявна Силвия Кръстева. В рамките на срещата се състоя дискусия за възобновяване на партньорството между двете побратимени общини – Бриенц и Трявна. Бяха обсъдени евентуални бъдещи проекти. Двамата обмениха опит във връзка с добри практики на общините в условия на епидемията от коронавирус. Бяха разменени знамена на двете общини.

По време на своята визита в Трявна, Хайнрих Брюнзинг прояви интерес към предоставяните социални услуги на територията на общината. Той посети Социалния комплекс, включващ Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – седмична грижа. Тотка Димитрова – директор дирекция „Социални услуги в общността“ разказа за социалните услуги, които се предоставят в момента. Тя поднесе специален подарък, ръчно изработен от потребители на Центъра.

Разходката продължи с посещение на Социалното предприятие за социални услуги, където Хайнрих Брюнзинг бе посрещнат от управителя Илияна Дончева.