ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на горскостопанския план за горските територии –общинска собственост, в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство Плачковци

септември 4, 2019
Автор: Илияна Георгиева

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  (158 KB)

на горскостопанския план за горските територии –общинска собственост, в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство Плачковци

 

 

Заповед № РД06-183/ 28.08.2019 г.