И ТАЗИ ГОДИНА ДОБРОВОЛЦИ ПОЧИСТВАТ КОРИТОТО НА ТРЕВНЕНСКА РЕКА

юни 17, 2021
Автор: Илияна Георгиева

image

Два екипа доброволци почистиха четири-километрова зона на речното корито от моста за кв.Тепавици до Добревски мост.

Почистен от храстова растителност е сухият и мокрият откос на язовирната стена на микроязовира, както и 500-метровата зона до вливането след основен изпускател в Тревненска река.

Доброволното формирование е създадено с Решение на Общинския съвет през 2012 година.

Много добра оценка за работата на тревненските доброволци даде Михаил Минчев, Главен специалист ПБЗН:

„Спокойно мога да отбележа, че доброволците от ДФ – Трявна имат необходимата подготовка и са в постоянна готовност относно взимане на участие в превантивни, спасителни и неотложно-аварийни работи за защита на населението при БАК.“