Информационен ден по програма EРАЗЪМ + за спортни дейности

август 25, 2017
Автор: Веселин Михов

Министерство на младежта и спорта организира информационен ден, относно представяне на възможностите за финансиране на спортни дейности по програма Еразъм+.
Събитието ще се проведе на 12.09.2017 г. (вторник) от 13:30 до 17:00 часа в сградата на министерството, на адрес гр. София, бул. „Васил Левски“ 75.

Краен срок за подаване на заявките за участие 05.09.2017г.

За заявки за участие:
http://mpes.government.bg/Pages/Announcements/Default.aspx?evntid=uDvei%2flOZLs%3d