ИЗБОРИТЕ ЗА 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НАБЛИЖАВАТ!

юни 22, 2021
Автор: Илияна Георгиева

image

Напомняме на гражданите, че срокът за зявяване на гласуване по настоящ адрес е 26.06.2021 год.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис.

Искането за гласуване по настоящ адрес може да се направи и чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (https://regna.grao.bg). След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място. Електронен подпис не се изисква! Срок за подаване – 26 юни 2021 год.

Можете да правите справки в избирателните списъци, както и да проверите в коя секция ще гласувате по електронен път на адрес: http://www.grao.bg/elections/ – сайт на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.