Изплащане на възнаграждения на членовете на секционните избирателни комисии

май 29, 2019
Автор: Веселин Михов

Община Трявна уведомява, че на 30 май 2019 г. и 31 май 2019 г. ще бъдат изплащани възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии, във връзка с произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България. Същите ще се изплащат лично срещу представено Удостоверение от Районна избирателна комисия и лична карта в сградата на община Трявна, ул.Ангел Кънчев № 21, ет.3, стая №307 – Каса .