КАК ДА СЪБИРАМЕ ОТПАДЪЦИ РАЗДЕЛНО

август 3, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

В община Трявна са разположени два основни вида съдове за смет – жълт и кафяв, както и два допълнителни – оранжев и зелен.

Жълтият и кафявият контейнер са предназначени за битовите отпадъци – съответно рециклируеми и биоразградими, а оранжевият и зеленият осигуряват събирането само на отпадъци от опаковки.

Жълтият и кафявият контейнер се обслужват от Община Трявна, а оранжевият и зеленият от фирма „Екобулпак“ АД, с която Общината има сключен договор.

Задаваме си въпрос – Каква е разликата между жълтия и оранжевия контейнер?

Основната разлика е, че оранжевият контейнер и САМО за отпадъци от опаковки – хартиени, пластмасови и метални. Отпадък от опаковки са всички видове опаковки на хранителните и нехранителните стоки – кутии, туби, кенчета, кофички, бутилки, чашки, фолиа и други. Като опаковки се идентифицират и всички видове съдове за еднократна употреба, найлонови торби и пликове.

В жълтия контейнер се изхвърлят всички останали видове рециклируеми отпадъци – домакинска посуда, домашни принадлежности, кожени и гумени изделия, ненужни хартиени изделия – блокчета, тетрадки, листи и други.

Оранжеви контейнери за опаковки има на определени площадки в община Трявна. В случай че на вашата улица няма такъв тип контейнер, то е допустимо тези отпадъци да попаднат в жълтия съд. Отпадъците от жълтия контейнер се транспортират до Регионално депо в гр. Габрово, където се насочват към инсталацията за сепариране – там те се сортират по вида на материала, от който са изработени.

Жълт контейнер – за рециклируеми битови отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия, метал (вестници и списания, ученически пособия, счупени детски играчки (без батерии), кожени изделия и други.

Кафяв контейнер – за биоразградими отпадъци (обелки от плодове и зеленчуци, трева, листа, клони, черупки, костилки и други)

Оранжев контейнер – за отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки (кашони, кутии, кенчета, кофички, пакетчета, прибори за еднократна употреба и други)

Зелен контейнер – за стъклени опаковки – (буркани, бутилки и други)

 

*Снимка: Община Габрово©