Кампания по повод Световния ден на остеопорозата

ноември 9, 2017
Автор: Илияна Георгиева

Запазете костите си – Защитете вашето бъдеще

Световният ден на остеопорозата (WOD), който се отбелязва всяка година на 20 октомври, е целогодишна кампания, насочена към повишаване на информираността в световен мащаб за превенцията, диагностиката и лечението на остеопорозата и свързаните с нея заболявания на костите. Тя цели да постави остеопорозата начело в световната здравна проблематика, достигайки със своите послания до здравните професионалисти, медиите, отговорните лица и институции, както и общата публика.
Кампанията по повод Световния ден на остеопорозата призовава хората към навременни действия за защита на здравето на своите кости и мускули, за да се радват на добро качество на живот и независимост от грижите на другите в късни години. Тя се обръща и към здравните власти и медицинските специалисти да съхраняват здравето на костите на хората в населените места, където работят. Независимо от множеството ефективни възможности за лечение, остеопорозата често остава недиагностицирана и нелекувана. Запълвайки празнината между навременната диагностика и лечението, здравните професионалисти, властите и лечебните заведения могат да заработят заедно за намаляване на човешкото и социално-икономическото бреме, причинявано от фрактурите вследствие чупливост на костите.
В конкретен план, кампанията за Световния ден на остеопорозата – 2017 г. ще прикани хората „Да запазят костите си – Да защитят бъдещето си“ с цел да:
Популяризира информираността за остеопорозата и разбирането за огромния
данък, който остеопорозата налага на бъдещето на отделния човек, ако остане недиагностицирана и нелекувана.
– Разширява разбирането за връзката между остеопорозата и фрактурите, които могат
да бъдат основна причина за инвалидизация и преждевременна смърт при възрастните хора.
– Окуражава хората да разпознават рисковите си фактори и първата фрактура, като
потърсят изследване и лечение когато е необходимо, за да защитят бъдещето си в дългосрочен план.

– Подкрепя здравословното за костите хранене и движение като първостепенни за
доброто костно здраве, както и разбирането за ролята на калция, на доброто хранене и редовните физически упражнения през детството и юношеството, когато костите се развиват.
– Лобира за превантивна грижа в световен мащаб, която да позволи на здравните
професионалисти и власти да „затворят“ празнината между ранната диагностика и лечение чрез критично отношение към случаите на недиагностициране и ненавременно или липса на лечение, липса на Свързани грижи за фрактурите за системно идентифициране и лечение на високорисковите пациенти, както и непридържане към лечението.
У нас световната кампания „Запазете костите си – Защитете вашето бъдеще“ ще посети гр. Трявна на 14 ноември 2017 г.- вторник. На тази дата от 14:00 до 16:00 ч. в Общината – Заседателна зала ще се проведат комбинирани изследвания телесен състав-костна плътност, посетителите ще могат да чуят беседата „Научете своя риск за остеопороза“, както и да определят личните си рискови фактори с теста на Международната фондация по остеопороза и теста на Световната здравна организация.

Комбинираните изследвания телесен състав – костна плътност са на цена 20 лв. след предварително записване на тел. 0884 71 44 39.