КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

февруари 20, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна съвместно с „Елтехресурс” АД и ,,Екобатери“ АД организира кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

До 08.03.2020 г. е срокът за подаване на заявки за извозване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори. Записването става на телефон: 0800 14 100 или в стая 204 при Община Трявна. Уредите ще бъдат извозени от домовете напълно безплатно. От 09.03.2020 г. ще започне извозването на електрическото оборудване и ще продължи до 10.03.2020 г. в зависимост от събраните заявки.

Всички физически лица предали електрически или електронен уред, получават карта-подарък за магазин „Технополис“. Картите са в размер от 2 до 10 лв. според предадения уред. Колкото повече уреди се предават, толкова повече карти-подарък се получават!
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хората по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници
като електрически печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.
Употребата на батериите и акумулаторите е изключително широка, с което нараства и опасността от безконтролното им изхвърляне. Смесването им с битовите отпадъци, които се събират в депа, довежда до попадането на този отпадък, изключително съдържателен на тежки и опасни химикали, в почвите и водите.
Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори на Община Трявна.