КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА СТАРИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ ПРЕЗ АПРИЛ

март 18, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна съвместно с „Елтехресурс” АД и ,,Екобатери“ АД организира кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

До 16.04.2021 г. е срокът за подаване на заявки за извозване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори. Записването става на телефон: 0898224438 или в стая 207 при Община Трявна. Уредите ще бъдат извозени от домовете напълно безплатно.

От 20.04.2021 г. ще започне извозването на електрическото оборудване и ще продължи до 21.04.2021 г. в зависимост от събраните заявки. Има възможност кампанията да бъде удължена.

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хората по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници
като електрически печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.
Употребата на батериите и акумулаторите е изключително широка, с което нараства и опасността от безконтролното им изхвърляне. Смесването им с битовите отпадъци, които се събират в депа, довежда до попадането на този отпадък, изключително съдържателен на тежки и опасни химикали, в почвите и водите.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори на Община Трявна.