КАСИТЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЩЕ РАБОТЯТ ДО 15:00 Ч. НА 29 ДЕКЕМВРИ ЗА СЪБИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

декември 13, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Поради месечно и годишно приключване на данъчната година, Община Трявна информира всички граждани, че касите за събиране на местни данъци и такси ще работят до 15:00 ч. за плащания в брой и до 17:00 ч. за плащания на ПОС терминал на 29 декември 2022 год.

Данъкоплатците могат да извършват своите плащания за текущата 2022 година по банков път до края на същата.

Събирането на сумите ще продължи и на 3 януари 2023 год.