КЛУБ „ПРИРОДА“ КЪМ СУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ НА ЕКСКУРЗИЯ С УЧЕБНА ЦЕЛ

юли 2, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

В началото на месец юли приключиха заниманията на клуб „Природа“ към СУ „Петко Рачев Славейков“ с ръководител г-жа Ренета Колева. Последното занятие беше екскурзия с учебна цел. Учениците от клуба посетиха Регионалното депо за неопасни отпадъци – град Габрово. Събитието се състоя със съдействието на Община Трявна и в присъствието на Кристина Йорданова – младши експерт „ООС“.

Учениците проследиха пътя на отпадъка и възможностите за оползотворяването му като суровина.
Интересен и занимателен момент за децата бе запознаването с кантара, с който се теглят камионите, влизащи в депото. Учениците разгледаха още площадката за сепариращата инсталация, където се сортира се отпадъка. Годният отпадък за повторна обработка се обработва, а негодният се балира. Децата видяха и площадките за строителни едрогабаритни отпадъци и гуми. Най-голям интерес предизвика площадката за компостиране, където се придобива чиста пръст за наторяване. Беше направена демонстрация на меленето на биологичните отпадъци. Процесът на компостиране отнема няколко месеца.

Децата посетиха и лабораторията на депото.

Учениците от клуб „Природа“ получиха специални подаръци за спомен от Регионалното депо за отпадъци и Община Трявна.