КМЕТЪТ ДОНЧО ЗАХАРИЕВ УЧАСТВА В ОТКРИВАЩО СЪБИТИЕ ПО ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“

май 22, 2019
Автор: Веселин Михов

Провежда се представяне на програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ на Комитета на финансовия механизъм, създаден от страните-донори: Норвегия, Исландия и Лихтенщайн в зала 6 на НДК. Събитието има за цел да представи приоритетите на програмата, основните дейности, които ще се подпомагат и параметрите на проектните предложения. Паралелно с това текат срещи за установяване на партньорски отношения за разработване на проектни предложения с организации от страните донорки – Норвегия и Исландия. По покана от Министерството на Енергетиката, което е програмен оператор на тази програма, Община Трявна е представена от кмета на общината Дончо Захариев, от Боян Грозев и Тереза Коларова.

В момента те провеждат разговори с представители на няколко норвежки организации за възможностите за съвместна работа и за полезния опит, който бъдещите партньори могат да внедрят в полза на община Трявна.