КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ДОНЧО ЗАХАРИЕВ ВРЪЧИ НА ДИРЕКТОРА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН МУЗЕЙ ЗА РЕЗБАРСКО И ЗОГРАФСКО ИЗКУСТВО – ТРЯВНА, ДВЕ ИСТОРИЧЕСКИ КАРТИ ОТ 1904 г.

юли 8, 2019
Автор: Илияна Георгиева

Днес кметът на община Трявна Дончо Захариев връчи на Директора на Специализиран музей за  резбарско и зографско изкуство – Трявна, две исторически карти от 1904 г.

Картите са дарение от известният проф.Иван Гаврилов, като на едната е отбелязана битката при Дойран, а на другата границите на България по това време.В краткото си слово кметът Дончо Захариев пожела картите да бъдат изложени в музея за бъдещите поколения.

Директорът на СМРЗИ Юлия Нинова благодари от името на всички музейни служители и пое ангажимент картите да бъдат заведени по надлежния ред и експонирани в Старото школо.