КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ПОЗДРАВЯВА НЧ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ 1871“-ТРЯВНА ПО СЛУЧАЙ 150-ГОДИШНИЯ ИМ ЮБИЛЕЙ

декември 6, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Уважаеми дами и господа,
Скъпи членове на читалищното настоятелство,

За мен е удоволствие и чест да Ви приветствам със 150-та годишнина от създаването на Народно читалище „Пенчо Славейков 1871”-Трявна. Век и половина тревненското читалище не изневерява на необходимостта, довела до неговото създаване – да бъде средище на духовността и стремежа към укрепване на националното ни самосъзнание. Заедно със създаването на училището в Трявна, това е второто по мащабност и значимост колективно дело на тревненската общност. Колко показателни са голямата част от имената, които читалището носи през годините: „Трудолюбие“, Обща библиотека „Познай себе си“, Дружество „Братство“, „Развитие“, „Напредък“.

Дълголетният път на читалището не е нито равен, нито безметежен. Той е белязан с възходи и спадове. Но желанията на хората да споделят, да се подкрепят, да подпомагат своите дарования и таланти винаги са вземали превес над безразличието, умората и апатията.

Уважаеми дами и господа,

Пожелавам на Вас и Вашите близки много здраве, удовлетвореност в работата и нови творчески завоевания. Нека се множат успехите на НЧ „П.Славейков 1871” и расте неговия принос за прослава на хубавия  ни град.

 

На добър час и честит празник!

С уважение,

Силвия Кръстева
Кмет на Община Трявна