Кметът на Община Трявна се обърна към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет по отношение на създалата се ситуация с оръжейния завод в Трявна

август 21, 2017
Автор: Веселин Михов

image

Дончо Захариев отправи официално питане към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет по отношение на създалата се ситуация с оръжейния завод в Трявна.

Още от първите дни след отнемането на лиценза за търговия на „ЕМКО“ ООД – Обособено производство Трявна кметът на общината следи ситуацията и се информира за случващото се в предприятието от ръководството на завода. Месец по-късно въпросът за бъдещето на завода все още е неизяснен, а работниците и служителите се притесняват за своята прехрана.

В тази връзка Захариев отправи официално питане към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, изразявайки своята загриженост за работните места във военния завод, който осигурява прехраната на повече от 500 местни жители и техните семейства. С писмото кметът иска повече информация по отношение на ситуацията със завода към днешна дата и изразява надежда за бързо разрешаване на казуса в полза на работниците и местната общност.

„Заставам зад работниците и служителите от военния завод в Трявна и се надявам, че възникналата ситуация ще се разреши в тяхна полза и няма да бъде допуснато тези семейства да останат без прехрана. Разбира се сигурността и безопасността за живота и здравето на работниците в завода и на местните жители е от първостепенно значение за всички нас. Затова се надявам, че в най-кратък срок, след като бъдат отстранени констатираните нередности, предприятието ще продължи да работи, спазвайки правилата за безопасност.“, коментира Дончо Захариев.

 Грета Господинова-Станева