КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ТРЯВНА ДОНЧО ЗАХАРИЕВ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“ СЪС СДРУЖЕНИЕ SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ.

май 29, 2019
Автор: Илияна Георгиева

 

Днес в Община Трявна беше подписан Договор, с който Кмета на Общината   Дончо Захариев  възлага управлението на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ на Сдружение SOS Детски селища България. Капацитетът  на услугата е 25 броя ползватели, финансово обезпечена от общинския бюджет, като делегирана от държавата дейност, с предвидени по държавния стандарт средства.

„Изключително  ми  е приятно,  че днес  подписвам  Договор  с  SOS  Детски селища България, с който укрепваме дългогодишното ни и ползотворно сътрудничество в името на децата. Направеното  досега,  а вярвам и бъдещите ни успешни дейности за децата и семействата в Община Трявна ми дават основание да Ви нарека Приятели“ заяви Кмета на  Общината Дончо Захариев при подписването.

От своя страна  Иван Христофоров – Директор Програма SOS Детско селище – Велико Търново – Габрово – Трявна подчерта значението на град Трявна в историята на Сдружение SOS Детски селища България, като първия град в страната прегърнал идеите на благотворителната организация, както и това, че „Центърът за обществена подкрепа“ ще стартира своята държавно делегирана дейност на Първи юни – Денят на детето. Има още нещо знаменателно ,  заяви г-н Христофоров: „Това е, че през м. Юни SOS Киндердорф навършва 70 години, а Трявна е „столицата на Българското Сдружение SOS Детски селища“, както беше заявил почетният Президент на Международната организация Хелмут Кутин при посещението си тук.

Изказани  бяха  благодарности  към  Общинския  съвет,  кмета  Дончо Захариев  и заместник  кмета  Николина Николова  за  подкрепата  в  реализирането на  тази  важна  за общината социална услуга  и нейната устойчивост във времето.