КМЕТЪТ НАГРАДИ ОТЛИЧЕНИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ДЕЦА ОТ ТРЯВНА

март 5, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Във вчерашния ден кметът на Община Трявна Силвия Кръстева връчи наградите на децата от Трявна, които бяха отличени в Националния детски конкурс за рецитиране на патриотични стихотворения „България – майка на герои“, организиран от Община Трявна и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. На награждаването присъства и председателят на журито Кольо Дабков – ст. експерт „Култура, образование, спорт и здравеопазване“.

Поради епидемичната обстановка, наградите на децата от други населени места, които бяха отличени, бяха изпратени по куриер.

Тук можете да видите пълния списък на всички наградени деца.