КМЕТЪТ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА ПОДПИСА ДОГОВОР ПО ПРОЕКТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

март 30, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Днес в Министерството на енергетиката кметът на Община Трявна Силвия Кръстева подписа договора по проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на град Трявна и град Плачковци“.

Проектът е на стойност  587 240 лв. и е по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“.

 

Припомняме, че проектът е насочен към реконструкция и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на град Трявна и град Плачковци, чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕМС), препоръчани в обследване за енергийна ефективност. В двата града от общината ще бъде въведена система за управление и мониторинг, като за град Трявна се предвижда доставка и монтаж на 1393 бр. нови осветителя, а за гр. Плачковци – доставка и монтаж на 562 бр. нови осветителя. Изпълнението на проекта ще се осъществи в партньорство между Общинска администрация – Трявна и норвежка партньорска компания МПЕнерджи.

С реализирането на проекта изцяло ще бъде подменено уличното осветление на Трявна и Плачковци. Прогнозните парични спестявания в евро на година са размер на 37 688 евро. Очакваните годишни енергийни спестявания в мегаватчаса на година – 410 MWh/г., намаленията на емисиите на CO2 (въглероден диоксид) са 484.27. Чрез въвеждане на новата система за мониторинг, управлението на уличното осветление ще бъде по-гъвкаво и ще има възможност за своевременна реакция в случай на възникнал проблем.

 

Предстои да стартира обществена поръчка. Ако няма пречки, се очаква проектът да бъде завършен до края на 2021 г.