КМЕТЪТ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА ПРОВЕДЕ СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА В ОБЩИНА ТРЯВНА

януари 23, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Инициативата за работната среща бе на кмета на Община Трявна Силвия Кръстева. На поканата се отзоваха представители на бизнеса от различни сфери. Бе поканена и Десислава Заевска – изпълнителен директор на МИГ „Дряново – Трявна – сърцето на Балкана“, която разясни на участниците мерки, по които могат да кандидатстват за финансиране по различни оперативни програми.

Целта на събитието бе да се обсъдят мерки за подобряване на взаимодействието между Община Трявна и местния бизнес. Идеята е да се решават адекватно възникващите проблеми и предизвикателства, за да се постигне стабилност, приемственост, надграждане на отношенията между Община Трявна и местния бизнес, чрез осъществяване на едно добро и ползотворно сътрудничество.

В началото на срещата кметът Силвия Кръстева отправи поздрав към присъстващите и им благодари за присъствието, което по нейните думи показва ангажираност към бъдещето на община Трявна.

Срещата премина под формата на дискусия. Бяха обсъдени идеи, които предстои да се реализират от Община Трявна. Една от тях, по която вече се работи, е създаването на мобилно приложение за Трявна, което ще предоставя достъп  до интерактивна карта на общината. В тази карта ще бъдат отбелязани хотели, места за настаняване, за хранене, забележителности, туристически маршрути, събития и т.н. Беше обсъдено и участието на Община Трявна в различни туристически изложения, където освен забележителностите в общината да бъдат рекламирани и всички фирмите, предоставящи туристически услуги. Ще бъдат вложени усилия и ресурс представянето на Община Трявна на изложения да се усъвършенства и да върви в по-добра посока.

Други теми, които участниците в срещата дискутираха, бяха подобряване качеството на живот в общината, чрез мерки за почистване на въздуха и питейната вода, управление на отпадъците. Главната идея е местните фирми да бъдат по-ориентирани към околната среда, като вземат мерки за намаляване замърсяването на въздуха.

Валентин Йосифов собственик на хотел „Калина Палас“ сподели за влошеното качество на въздуха в последните години, поради използване на стари отоплителни уреди и призова поне бизнеса в Трявна да се топли и да произвежда по-екологично и с грижа към околната среда. Той зададе въпрос относно европейските програми, които осигуряват финансиране за подмяна на старите отоплителни уреди и поставяне на филтри за фини прахови частици. Мариела Събева от ОИЦ Габрово обаче информира, че европейско финансиране за посочените дейности се осигурява само за 8 града в България, сред които за съжаление не попада нито един град от Габровска област. Друг въпрос, който постави Валентин Йосифов, бе за качеството на питейната вода, което по неговите думи, не е добро. Той е на мнение, че е необходимо да се изгради пречиствателна станция за питейна вода. Общинското ръководство пое ангажимент да проучи как това може да се реализира в следващите години.

Йосифов отбеляза и проблем, който съществува в града, с глутници безстопанствени кучета. Зам.-кметът на Община Трявна Марин Маринов отбеляза, че до месец предстои сключване на договор с Фондация „Улични сърца“, представлявана от Антъни Смит. Фондацията разполага с приют в с. Глушка и ще се грижи за прибирането на безстопанствените кучета на територията на Тревненска община.

Славчо Димиев – директор на ОП при „ЕМКО“ ООД сподели своето становище, че за да има качествен туризъм, трябва да има качествено производство. Той също призова фирмите, действащи на територията на общината, да бъдат по-екологично ориентирани, заради все по-осезаемото влошаване на качеството на въздуха.  Славчо Димиев изрази желание улиците в Трявна да се мият по-често, с което общинското ръководство се ангажира. Той обърна внимание и на програмата за управление на отпадъците като призова за по-строг контрол в тази посока. В своето изказване той не пропусна да спомене и необходимостта от залесяване около града.

Калина Тотева от „Инфоцентър“ ЕООД предложи да се предприемат действия за създаване на общ туристически продукт със съседните общини Габрово и Дряново. Предстои да бъдат проведени разговори в тази посока.

Бяха поставени въпроси относно пътищата Трявна – Царева ливада – Дряново и Трявна – Вонеща вода. Общинското ръководство пое ангажимент да се проведат разговори с АПИ, за да се вземат мерки за подобряване на пътната инфраструктура.

Бяха обсъдени възможности за контакт с Министерства, отговорни за поставените на срещата въпроси, за което бизнесът обеща да подкрепи и застане до общинското ръководство.

В рамките на срещата бе взето решение за осъществяване на едно добро дело, а именно кметът Силвия Кръстева да организира съвместна инициатива за залесяване на територията на община Трявна, като част от представителите на бизнеса се ангажират да подпомогнат тази кауза, чрез осигуряване на фиданки. Събитието ще се състои през пролетта и в него ще могат да се включат и граждани. Повече информация за инициативата ще бъде обявена през следващия месец.

В края на вчерашното събитие участниците си обещаха, че това е само началото на серия от срещи между общинска администрация и местния бизнес. Бе взето решение при всяка следваща среща да се инициира по едно добро дело.