КОМИСИЯ ИЗВЪРШИ ПРЕГЛЕД НА МИКРОЯЗОВИР „ТРЯВНА“

юни 11, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Днес, 11.06.2020 г., комисия, назначена със заповед на областния управител на Област Габрово, извърши пролетен технически преглед на микроязовир „Трявна“ и хидротехническите съоръжения към него. В края на своята работа комисията изготви констативен протокол, който ще бъде утвърден от областния управител и ще бъде изпратен на кмета на Община Трявна.

Комисията е в състав: председател – Николай Петров от Областна администрация Габрово и членове Константин Рашков – представител на Басейнова дирекция – Плевен, инсп. Ана Анастасова – представител на Надзор на язовирни стени и съоръжения – клон Велико Търново, Валентин Станков – представител на Областна администрация, Мариян Ганчев – оператор на язовирна стена, д-р Мирослав Милев – представител на ловно-рибарско сдружение „Бедек“, представител на РД на ПБЗН и Михаил Минчев – представител на Община Трявна.