КОНКУРС „МАЛКИТЕ ГОЛЕМИ ТАЛАНТИ НА ТРЯВНА“

май 26, 2021

image

За втора поредна година Община Трявна обявява конкурс „Малките големи таланти на Трявна“, посветен на 456 години от първото документално споменаване на Трявна и Празникa на град Трявна 2021 г. Ще бъдат отличени деца-таланти от Трявна в 4 възрастови групи и няколко категории: песен/музикално изпълнение, рецитал, рисунка, авторска творба (стихотворение, разказ, приказка, есе, написани специално за конкурса).

 

РЕГЛАМЕНТ:

 

I. Конкурсът е индивидуален. Груповите творби и изпълнения няма да бъдат допуснати до класиране.

 

II. Категории и възрастови групи:

За деца от предучилищна възраст:

 • Песен/Музикално изпълнение
 • Рецитиране на стихотворение
 • Рисунка на тема „Аз рисувам Трявна“

 

За ученици:

 

Възрастова група I-IV кл.

 • Песен/Музикално изпълнение
 • Рецитиране на стихотворение
 • Рисунка на тема „Аз рисувам Трявна“

 

Възрастова група V-VII кл.

 • Песен/Музикално изпълнение
 • Авторско произведение – стихотворение, разказ, приказка или есе за Трявна
 • Рисунка на тема „Аз рисувам Трявна“

 

Възрастова група VIII-XII кл.

 • Песен/Музикално изпълнение
 • Авторско произведение – стихотворение, разказ, приказка или есе за Трявна
 • Рисунка на тема „Аз рисувам Трявна“

 

III. Изисквания за изпращане на творбите:

 • Рисунките се приемат в Община Трявна лично или по пощата на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ №21, стая 102, за конкурса: „Малките големи таланти“. Всяка рисунка трябва да бъде придружена с информация за участника, изписана на гърба: три имена, години, клас, име на учебното заведение (детска градина или училище), телефон за връзка (на негов родител/настойник/попечител);
  Всички рисунки от конкурса ще участват в изложба в музей „Старото школо“.
 • Видеозаписите с изпълнение на песен/музикално изпълнение или стихотворение;авторските стихотворения, разкази, приказки и есета се приемат на електронен адрес: talant.tryavna@gmail.com. В текста на писмото трябва да се добави информация за участника: три имена, години, клас, име на учебното заведение (детска градина или училище), телефон за връзка (на негов родител/настойник/попечител).

Видеозаписите трябва да бъдат придружени с попълнена и подписана Декларация за информирано съгласие от родител/настойник/попечител за участие в конкурса „Малките големи таланти на Трявна“ и за обработване на личните данни на дете, с която дава своето съгласие клиповете на съответното дете да бъдат споделени в УouТube канала на Община Трявна, официалния сайт на Община Трявна, фейсбук страниците „Община Трявна“ и „Силвия Кръстева – кмет на Община Трявна“, както и на информационното табло пред Туристически информационен център.

 

IV. Краен срок за получаване на творбите: 16:00 ч. на 14 юни 2021 г.

 

V. Награждаване: Жури ще оцени най-добрите творби във всяка възрастова група. Ще бъдат връчени по една първа награда и поощрителни награди за всяка отделна възрастова група и категория.

Награждаването на отличените творби ще се състои в навечерието на празника на Трявна – 17.06.2021 г. в Община Трявна. Поради извънредната епидемична обстановка, награждаването на децата ще се състои индивидуално, в опреден час, за който отличените участници ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане.

За повече информация и контакти:

e-mail: tryavna@tryavna.bg

тел. +359888119270

 

 Образец на декларацията може да бъде изтеглен от ТУК.