КОНКУРС „МАЛКИТЕ ГОЛЕМИ ТАЛАНТИ НА ТРЯВНА“

май 26, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

За втора поредна година Община Трявна обявява конкурс „Малките големи таланти на Трявна“, посветен на 456 години от първото документално споменаване на Трявна и Празникa на град Трявна 2021 г. Ще бъдат отличени деца-таланти от Трявна в 4 възрастови групи и няколко категории: песен/музикално изпълнение, рецитал, рисунка, авторска творба (стихотворение, разказ, приказка, есе, написани специално за конкурса).

 

РЕГЛАМЕНТ:

 

I. Конкурсът е индивидуален. Груповите творби и изпълнения няма да бъдат допуснати до класиране.

 

II. Категории и възрастови групи:

За деца от предучилищна възраст:

 • Песен/Музикално изпълнение
 • Рецитиране на стихотворение
 • Рисунка на тема „Аз рисувам Трявна“

 

За ученици:

 

Възрастова група I-IV кл.

 • Песен/Музикално изпълнение
 • Рецитиране на стихотворение
 • Рисунка на тема „Аз рисувам Трявна“

 

Възрастова група V-VII кл.

 • Песен/Музикално изпълнение
 • Авторско произведение – стихотворение, разказ, приказка или есе за Трявна
 • Рисунка на тема „Аз рисувам Трявна“

 

Възрастова група VIII-XII кл.

 • Песен/Музикално изпълнение
 • Авторско произведение – стихотворение, разказ, приказка или есе за Трявна
 • Рисунка на тема „Аз рисувам Трявна“

 

III. Изисквания за изпращане на творбите:

 • Рисунките се приемат в Община Трявна лично или по пощата на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ №21, стая 102, за конкурса: „Малките големи таланти“. Всяка рисунка трябва да бъде придружена с информация за участника, изписана на гърба: три имена, години, клас, име на учебното заведение (детска градина или училище), телефон за връзка (на негов родител/настойник/попечител);
  Всички рисунки от конкурса ще участват в изложба в музей „Старото школо“.
 • Видеозаписите с изпълнение на песен/музикално изпълнение или стихотворение;авторските стихотворения, разкази, приказки и есета се приемат на електронен адрес: talant.tryavna@gmail.com. В текста на писмото трябва да се добави информация за участника: три имена, години, клас, име на учебното заведение (детска градина или училище), телефон за връзка (на негов родител/настойник/попечител).

Видеозаписите трябва да бъдат придружени с попълнена и подписана Декларация за информирано съгласие от родител/настойник/попечител за участие в конкурса „Малките големи таланти на Трявна“ и за обработване на личните данни на дете, с която дава своето съгласие клиповете на съответното дете да бъдат споделени в УouТube канала на Община Трявна, официалния сайт на Община Трявна, фейсбук страниците „Община Трявна“ и „Силвия Кръстева – кмет на Община Трявна“, както и на информационното табло пред Туристически информационен център.

 

IV. Краен срок за получаване на творбите: 16:00 ч. на 14 юни 2021 г.

 

V. Награждаване: Жури ще оцени най-добрите творби във всяка възрастова група. Ще бъдат връчени по една първа награда и поощрителни награди за всяка отделна възрастова група и категория.

Награждаването на отличените творби ще се състои в навечерието на празника на Трявна – 17.06.2021 г. в Община Трявна. Поради извънредната епидемична обстановка, награждаването на децата ще се състои индивидуално, в опреден час, за който отличените участници ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане.

За повече информация и контакти:

e-mail: tryavna@tryavna.bg

тел. +359888119270

 

 Образец на декларацията може да бъде изтеглен от ТУК.