КОНКУРС „МАЛКИТЕ ГОЛЕМИ ТАЛАНТИ НА ТРЯВНА“

май 20, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна обявява конкурс „Малките големи таланти на Трявна“, посветен на 455 години от първото документално споменаване на Трявна и Празникa на град Трявна 2020 г.

Ще бъдат отличени талантите на Трявна в 4 възрастови групи и няколко категории: песен, рецитал, рисунка, авторска творба (стихотворение, разказ, приказка, есе).

 

 

РЕГЛАМЕНТ:

I. Конкурсът е индивидуален. Груповите творби и изпълнения няма да бъдат допуснати до класиране.

II. Категории и възрастови групи:

Категории за децата от предучилищна възраст в община Трявна:

 • Песен
 • Рецитиране на стихотворение
 • Рисунка на тема „Аз рисувам Трявна“

За ученици:

Възрастова група I-IV кл.

 • Песен
 • Рецитиране на стихотворение
 • Рисунка на тема „Аз рисувам Трявна“

Възрастова група V-VII кл.

 • Песен
 • Авторско произведение – стихотворение, разказ, приказка или есе за Трявна
 • Рисунка на тема „Аз рисувам Трявна“

Възрастова група VIII-XII кл.

 • Песен
 • Авторско произведение – стихотворение, разказ, приказка или есе за Трявна
 • Рисунка на тема „Аз рисувам Трявна“

 

III. Изисквания за изпращане на творбите:

 • Рисунките се приемат в Община Трявна лично или по пощата на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ №21, стая 102, за конкурса: „Малките големи таланти“. Всяка рисунка трябва да бъде придружена с информация за участника, изписана на гърба: три имена, години, клас, име на учебното заведение (детска градина или училище), телефон за връзка (на негов родител/настойник/попечител);
  Всички рисунки от конкурса ще участват в изложба в музей „Старото школо“.
 • Видеозаписите с изпълнение на песен или стихотворение; авторските стихотворения, разкази, приказки и есета се приемат на електронен адрес: talant.tryavna@gmail.com. В текста на писмото трябва да се добави информация за участника: три имена, години, клас, име на учебното заведение (детска градина или училище), телефон за връзка (на негов родител/настойник/попечител).

По желание, видеозаписите трябва да бъдат придружени с попълнена и подписана Декларация за информирано съгласие от родител/настойник/попечител за участие в конкурса „Малките големи таланти на Трявна“ и за обработване на личните данни на дете, с която дава своето съгласие клиповете на съответното дете да бъдат споделени в УouТube канала на Община Трявна, официалния сайт на Община Трявна, фейсбук страниците „Община Трявна“ и „Силвия Кръстева – кмет на Община Трявна“, както и на информационното табло пред Туристически информационен център.

IV. Краен срок за получаване на творбите: 16:00 ч. на 2 юни 2020 г.

V. Награждаване:

Жури ще оцени най-добрите творби във всяка възрастова група. Ще бъдат връчени по една първа награда и поощрителни награди за всяка отделна възрастова група и категория.

Награждаването на отличените творби ще се състои в навечерието на празника на Трявна – 05.06.2020 г. в Община Трявна. Поради извънредната епидемична обстановка, награждаването на децата ще се състои индивидуално, в опреден час, за който отличените участници ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане.

За повече информация и контакти:

e-mail: tryavna@tryavna.bg

тел. +359894414282

 

Образец на декларацията може да бъде изтеглен от ТУК.