КОНКУРС ЗА ДЕТСКА КОЛЕДНА РИСУНКА И КАРТИЧКА

декември 2, 2019
Автор: Юлияна Цанева

image

ОБЩИНА ТРЯВНА
и

Местната комисия за борба с противообществените

прояви на малолетни и непълнолетни

ОБЯВЯВАТ

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА ИЛИ КАРТИЧКА

НА ТЕМА „ЗИМАТА УХАЕ НА СНЕЖИНКИ“

 

РЕГЛАМЕНТ

 

I. ЦЕЛ: Конкурсът е насочен към всички деца и младежи на територията на общината. Целта на конкурса е да провокира творческото мислене у подрастващите. Участниците в конкурса ще бъдат ангажирани в дейност, която ги насочва към положителен модел на поведение. Дейността цели и превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.

 

II. ОРГАНИЗАТОР: Община Трявна и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

III. РЕГЛАМЕНТ:

  1. Конкурсът е индивидуален. Желаещите могат да участват с 1 рисунка и 1 картичка.
  2. Възрастови групи:

Първа възрастова група – от 6 до 10 години;

Втора възрастова група – от 11 до 15 години;

Трета възрастова група – от 16 до 19 години.

  1. Изисквания към оформлението на картичките:

Към всяка творба да бъдат посочени имената, възрастта на участника, детско/учебно заведение или социална услуга за деца или младежи, точен адрес и телефон за връзка.

 

IV. КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КАРТИЧКИТЕ И РИСУНКИТЕ: 16 декември 2019 г. в сградата на Община Трявна (гише „Информация“ на входа).

 

V. НАГРАЖДАВАНЕ:

Тричленно жури ще разглежда постъпилите картички.

Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група.

Ще бъде присъдена специална награда на МКБППМН – Община Трявна, а отличената творба ще бъде включена в новогодишния календар на комисията за 2021 г.

 

Награждаването на отличените творби в конкурса
ще се състои на
19 декември 2019 г. от 16:00 ч.
в Заседателната зала на Община Трявна.