КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ ЗА 2020 ГОДИНА

март 6, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

На 5 март се проведе първото за годината заседание на консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Трявна. Председател на Консултативния съвет е кметът на Община Трявна Силвия Кръстева. Освен представители на общинската администрация, в срещата се включиха Юлия Нинова – директор на СМРЗИ, Валентин Йосифов – управител на хотел „Калина Палас“, Боян Цачев – управител на комплекс „Българка“, Здравко Минчев – управител на семеен хотел „Комплимент“, Алекс Згрипаров – представител на агенция за недвижими имоти „Тревненските къщи“ и Момчил Манолов – управител на семеен хотел „Сокай“.

В рамките на заседанието бе обсъден и приет единодушно отчет на изпълнението на програмата за развитие на туризма на територията на Община Трявна за 2019 г.

Силвия Кръстева изрази своето желание консултативният съвет да заседава по-често, а не само веднъж годишно. Бе взето решение да се провеждат заседания четири пъти в годината.

Беше обсъден и одобрен новият облик на официалния сайт на Община Трявна.

Бе отбелязано, че има увеличение на броя нощувки, регистрирани в местата за настаняване на територията на община Трявна, а също и на броя посетители на музейните обекти.

Почти двойно е увеличен броят на чужденците, посетили общината, спрямо предходни години. През 2018 година в Трявна са нощували 3 788  чужденци, а през 2019 година – общо 6 698.

Туристическият данък за 2019 г. е с най-голям размер в сравнение с предходни години.

 

Втора и последна точка от дневния ред бе приемане на Програма за развитие на туризма в община Трявна за 2020 г. Кметът на община Трявна Силвия Кръстева сподели, че се работи по създаването на нови рекламни материали за община Трявна. До 2 седмици ще бъде обявен и конкурс за длъжността в Туристическия информационен център. Беше обсъдена и приета идеята Община Трявна да обяви конкурс за изработка на туристическо лого на Трявна.

Кметът сподели и за едно от новите събития в културния календар, които предстои да се реализират в Трявна през тази година, а именно празник на виното.

Момчил Манолов разказа за една идея, която ще се осъществи съвместно с хотел „Сокай“ и Община Трявна. Предвижда се организиране на голям празник за Еньовден на 24-ти юни с пресъздаване на традициите и обичаите, характерни за празника. Предстои да бъде обявена информация за събитието.

Бяха обсъдени съществуващите указателни табели, чието обновяване предстои.

Програмата бе приета единодушно. Предстои да бъде внесена за обсъждане и приемане от Общински съвет – Трявна.

Втора среща на консултативния съвет за 2020 година ще се състои през месец май.