МАЛЧУГАНИ ИЗСЛЕДВАХА БОГАТСТВОТО НА ГОРАТА В ОТКРИТ УРОК КРАЙ С. ЕНЧОВЦИ

април 12, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Първата седмица на април мина, а с нея и „Седмицата на гората“. Традицията на дните, посветени на зеленото богатство у нас, се спазва вече почти 100 години – от 1925 година насам, когато е официално обявена за такава от Министерство на народното просвещение и Министерство на земеделието и държавните имоти. Тазгодишното мото на кампанията премина под наслов „Аз обичам гората“ и обедини под своята шапка събития с екологичен, лесовъден и образователен характер от всички краища на страната.

Като един от най-красивите, чисти и природно богати градове у нас, Трявна също се включи в нмационалната инициатива с открит урок в гористите местности край село Енчовци. Не случайно землището бе избрано, тъй като в началото на 2021 г. 900 дка общински гори там получиха статут „гори във фаза на старост“, което ги защитава от сеч и стопанска дейност и запазването на биоразнообразието е от изключително значение. „Седмицата на гората“ открехна своите зелени завеси и потопи в непознатите дълбини малчуганите от 5 „а“ клас и техните преподаватели от СУ „Петко Р. Славейков“ в Трявна. Събитието бе организирано от Сдружение „Свят на бъдещето“ със съдействието на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Трявна.

„Наш горски учител бе Пенчо Пандъков, биолог и еколог, член на Българско дружество за защита на птиците. Ето и една малка част от темите, които разгледахме: – водохранителна и антиерозионна функция на дърветата; – как да разпознаваме възрастта на дърветата; – как се опрашва леската; – кое дърво е елша и значимостта на нейното разположение покрай бреговете; – паралел между млади и стари гори; – опасностите, които грозят населените места, ако горите не се поддържат правилно.“ сподели г-жа Маргарита Симеонова, която е представител на неправителствената организация и общински съветник в ОбС-Трявна.

По време на открия урок, децата имаха възможност да разберат каква е разликата между бор, ела и смърч, да научат за акацията и нейното необичайно разпространение по тези гористи територии, както и че старата паднала дървесина се превръща в райско място за насекоми и прилепи. Че балканът пази своите тайни, а гората своето богатство децата-изследователи разбраха и при срещата им с бръмбар бегач.

„Проведохме близки срещи с бръмбар бегач, който се опита да ни изгони, червеногръдка ни попя в непосредствена близост, а двойка гнездящи мишелови кръжаха над нас. Разгледахме още живите видове в реката и по тях оценявахме нейното състояние, но всички запомнихме едно – истинската гора е многовидова и многовъзрастова! А България е сред най-богатите държави в Европа на растително многообразие!“ допълва още г-жа Симеонова.

Освен масовите инициативи и събития, които се провеждат в цялата страна по време на „Седмицата на гората“, всяка година преди нейното начало лесовъдската колегия засвидетелства своето уважение и преклонение пред всички лесовъди и горски служители от различните краища на България, отдали живота си за горското дело.