Заповед за определяне границите на районите, които ще се организират сметосъбиране и сметоизвозване в Община Трявна през 2024г.


Заповед за определяне границите на районите, които ще се организират сметосъбиране и сметоизвозване в Община Трявна през 2023г.


Заповед за определяне границите на районите, които ще се организират сметосъбиране и сметоизвозване в Община Трявна през 2022г.


Заповед № 625/07.10.2020 г. за определяне на границите на районите, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване в Община Трявна през 2021 г.


Заповед № 581/22.11.2019 г. за определяне на границите на районите, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване в Община Трявна през 2020 г.


Заповед № 498/15.10.2018 г. за определяне на границите на районите, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване в Община Трявна през 2019 г.


Заповед № 657 от 27.10.2017 г. , за определяне границите на районите, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване в Община Трявна през 2018 г.