МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ФОРМА – 2021” ГРАД ТРЯВНА

юли 5, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Международен симпозиум „Форма – 2021“ ще се проведе в Трявна между 13.08.2021 г. и 21.08.2021 г. в творческата база на НГПИ  „Тревненска школа”.

Организатори на събитието са НГПИ  „Тревненска школа” гр. Трявна и Съюз на българските художници – София.

Симпозиумът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Трявна.

Участниците са 12 автори (6 скулптори и 6 живописци) по избор и покана на организаторите, като 2-ма от тях са от други страни и един от  НГПИ „Тревненска школа”. Организаторите си запазват правото да канят и един гост, при условия, различни от тези на участниците.

 

Цели на симпозиума:

– Да даде възможност на участниците да се докоснат до богатата културна история на „Тревненска школа”  и нейната виталност.

– Да популяризира изкуството в региона на  „Централен Балкан” и утвърди НГПИ  „Тревненска школа” гр. Трявна в съвременен арт център.

– Симпозиумът ще даде възможност за професионално общуване на авторите в процеса на тяхната творческа дейност, размяна на идеи и опит, обогатяване и повишаване на професионалното им майсторство.

– Симпозиумът е съвременното  продължение на трдиционният пленер от близкото минало правен в училището – „Облог в Трявна”

– Да стимулира български и чуждестранни художници да създават произведения, допринасящи за развитието на съвременната живописна и скулптурна форма

– Да естетизира градските пространства на Трявна със скулптурни творби (монтаж на две дървопластики от симпозиум, след избор на жури от организаторите)

– Да допринася за разширяване на творческите контакти и обмяна на професионален опит.

 

 

ПРОГРАМА:

 

13.08.2020 г. – настаняване на участниците в базата на НГПИ  „Тревненска школа” гр. Трявна – улица „Ангел Кънчев” №150

14 – 20.08.2020 г. – творческа работа в базата на НГПИ „Тревненска школа” гр. Трявна.

– Посещения и разглеждане на забележителностите на града и околностите му – по избор на участниците.

20.08.2020 г. – Организиране на изложба с творби на участниците от симпозиума и откриване в 17:00 часа.

21.08.2020 г. – отпътуване на участниците в симпозиума.

 

За контакт:

гр. Трявна  ул. „А. Кънчев” № 150 , Орфей  Миндов – директор на НГПИ  „Тревненска школа”

моб.тел. +359 899403324; +359 879123571

E-mail: orfeymindov@gmail.com