МИКРОЯЗОВИР „ТРЯВНА“ Е В ИЗПРАВНО ТЕХНИЧЕСКО И ЕКСПЛОАТАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ

октомври 13, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Това стана ясно днес при извършена проверка на микроязовира от представители на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, отдел РО НЯСС „Северна Централна България“ – офис Велико Търново в присъствието на ползвателя на микроязовира – Мирослав Милев и гл. специалист „ПБЗН“ в Община Трявна – Михаил Минчев. Извършен бе контрол на язовирната стена и съоръженията към нея, както и на документацията за експлоатация на обекта.

В издадения констативен протокол се посочва още, че предписанията от предишната извършена проверка, на място, са изпълнени. Предстои цялостно почистване на дренажната призма (пета) на микроязовира, което ще бъде възможно след извършване на геодезическо трасиране с посочване на имотните граници върху петата на водния обект.