МОБИЛЕН ПУНКТ ЗА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ДНЕС В ТРЯВНА

септември 27, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

КАМПАНИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА ОТ 10:30 Ч. И ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДО 18:30 Ч. ДНЕС

Днес в Трявна се провежда кампания за събиране на опасни отпадъци, които всеки един от нас генерира в ежедневието си. За целта е осигурен мобилен пункт, който е разположен на площада пред Народно читалище „Пенчо Славейков 1871“ в града и приема всеки, който желае да изхвърли правилно и напълно безплатно своя опасен отпадък, който не бива да се смесва с общия поток от битови такива.

Гражданите, които желаят да се включат в еко инициативата на местната власт могат да предадат на място опасни битови отпадъци като:

  • Живак и живакосъдържащи уреди (с изключение на луминесцентни лампи);
  • Лакове и бояджийски материали;
  • Домакински препарати;
  • Маслени филтри, спирачни течности и антифриз;
  • Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност.

До момента най-много предадени са фармацевтични продукти с изтекъл срок на годност, следвани от излезли от употреба батерии. Община Трявна ще публикува допълнително информация за количеството опасни отпадъци, събрано след провеждане на тазгодишната есенна кампания, инициирана от местната власт.