Монтират петнадесет нови кошчета за отпадъци в централна градска част на Трявна

септември 5, 2017
Автор: Веселин Михов

image

През 2016 г. в централна градска част на Трявна бяха премахнати старите кошчета за отпадъци, които бяха изключително амортизирани и непригодни да изпълняват своята функция. През месец декември същата година в предложената на Общински съвет – Трявна „План-сметката за поддържане на чистотата в община Трявна за 2017“ беше включен разход за закупуване на нови кошчета за отпадъци за централна градска част. Средствата за новите кошчета са осигурени от ТБО.

В старинната част на Трявна и в парка пред районния съд вече са монтирани петнадесет нови кошчета за отпадъци. Десет от тях са единични с вместимост 37 л. , а останалите 5 – масивни тройни кошчета с обща вместимост 330 л. За съжаление след монтажа едно от новите кошчета за отпадъци е изчезнало.

Новите кошчета за отпадъци са подбрани, така че да се вписват в градската среда.