МОЖЕ ДА СМЕНИМ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

декември 1, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

От Районната здравноосигурителна каса в Габрово информират, че от днес – 1 декември до 31 декември здравноосигурените лица могат да направят промяна в избора си на общопрактикуващ лекар. Следващият възможен период за нов избор на личен лекар ще бъде през месец юни 2022 год. В останалото време, смяна на лекаря си можем да осъществим само при промяна на местоживеенето ни от едно населено място в друго или ако бъде прекратен договора с НЗОК.

Желаещите да се запишат при нов общопрактикуващ лекар трябва да попълнят регистрационната форма за постоянен избор, която е достъпна за разпечатване и от сайта на Националната здравноосигурителна каса www.nhif.bg. В нея се попълват данните на здравноосигуреното лице, както и тези на досегашния лекар. Постоянният избор на личен лекар за деца до 18 години се осъществява от техните родители или настойници.

На новоизбрания лекар се представя и здравноосигурителната книжка, но ако лицето няма такава, не е задължително да си извади, за да може да осъществи смяната.  Не е необходимо хората да уведомяват досегашния си лекар за смяната – това става служебно. Здравноосигурените лица, осъществили промяна в избора на лекар, стават пациенти на новоизбрания от датата, която е вписана в регистрационната форма за избор и от този момент, той поема медицинските грижи за тях.

Хората, които пребивават в друго населено място временно, но за повече от един месец /пр. прекарват зимата при роднини/ могат да не сменят лекаря си, а да направят временен избор на друг за период от един до пет месеца. Това се прави чрез специална регистрационна форма за временен избор, в която лицето вписва от коя до коя дата иска да бъде валиден този избор.

При извършване на временен избор здравноосигурените лица се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор. След изтичане на посочения срок, осигуреният се възстановява автоматично в пациентската листа на лекаря, при когото е записан за постоянно.