МЦ „Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ“-ТРЯВНА Е СРЕД ДЕВЕТТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТТА С „КОВИД ЗОНИ“

февруари 16, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Девет лечебни заведения за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ на територията на област Габрово имат сключени допълнителни споразумения с Районната здравноосигурителна каса в Габрово за диагностика, лечение и проследяване на пациенти с Covid-19. Сред тях с разкрита „Ковид зона“ е и Медицински център „Д-р Теодоси Витанов“ в Трявна, който също е сключил такъв допълнителен договор.

Диагностика, лечение и проследяване на пациенти, диагностицирани с Covid-19 извършват още четири лечебни заведения в Габрово – ДКЦ-1-Габрово, Болничен медицински център, Медицински център „Свети Иван Рилски“ и медицински център „Апогей“, като специализирания кабинет там ще започне да приема пациенти с коронавирус от 1 март тази година. Медицинските центрове, разкрили „Ковид зони“ в Севлиево също са четири – Медицински център-1-Севлиево, Медицински център „Хипокрена“, Медицински център „Свети Иван Рилски“ и Диагностично-консултативен център „Здраве“. Лечебни заведения с разкрити „Ковид зони“ и сключени допълнителни споразумения в Дряново, към момента, няма.

Наличните в РЗОК данни от отчетите на лечебните заведения, показват, че за последното тримесечие на предходната година, за областта са отчетени 3 278 прегледа на пациенти във функциониращите „Ковид зони“. Съответно те са 1 827 в Габрово, 1219 в Севлиево и 232 в Трявна, посочват от РЗОК-Габрово.

Във връзка с извънредна епидемична обстановка и стремежа да осигури качествено и достъпно лечение на пациентите с COVID-19, Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса през изминалата година прие промени в съответната методика, за да облекчи изискванията към изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ. По този начин бе осигурена възможност повече лечебни заведения да сключат договори с НЗОК, за да могат да формират така наречените „Ковид зони“ и да получават съответното заплащане за диагностика, лечение и проследяване на пациенти с COVID-19 в извънболничната медицинска помощ.

Екипите в тези зони приемат пациенти, насочени от общопрактикуващи лекари (ОПЛ) и самонасочили се, със съмнения или диагностицирани с Ковид-19, в рамките на предварително обявено работно време. На пациентите с доказана диагноза Ковид-19, по преценка на лекуващия лекар, могат да се назначават изследвания: ПКК, CRP, ALAT, креатинин, фибриноген; рентгенография на гръден кош и бял дроб; микробиологично изследване на гърлен секрет, носен секрет, храчка.  Прегледите по този ред се извършват в период до 10 календарни дни от доказване на заболяването, като могат да се направят до два прегледа.