КАСИТЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА СЪБИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЩЕ РАБОТЯТ ДО 30 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОД. 15:30 Ч.

декември 20, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Поради месечно и годишно приключване на данъчната година, касите на Община Трявна за събиране на местни данъци и такси ще работят до 15:30 ч. за плащания в брой и до 17:00 ч. за плащания на ПОС терминал, до 30 декември 2021 год.

Данъкоплатците могат да извършват своите плащания за текущата година по банков път до края на 2021 год.

Събирането на сумите ще продължи и на 4 януари 2022 год.