На 30 септември 2022 година Община Трявна приключи изпълнението на Проект „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

октомври 11, 2022
Автор: Веселин Михов

image

На 30 септември 2022 година Община Трявна приключи изпълнението на Проект „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

Проектът беше финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU на стойност 45 088, 89 лв.

По проекта бяха подпомогнати 48 лица, които са от следните целеви групи:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Изпълняваните дейностите по Проекта включваха:

1. Определяне на целевите групи;
2. Приготвяне на топъл обяд;
3. Предоставяне на топъл обяд;
4. Реализиране на съпътстващи мерки.

Обхванатите потребители получиха и подкрепа, изразяваща се в съпътстващи мерки, съобразно индивидуалните им потребности и допълваха предоставянето на топлия обяд,като се изразяваха в индикативно и индивидуално консултиране и съдействие.