На тържествена сесия на Общински съвет – Трявна удостоиха Негово Високопреосвещенство Великотърновския Митрополит Григорий със званието „Почетен гражданин на Трявна“ и Иван Христов Момчев със званието почетен знак „За заслуги към Трявна“

юли 24, 2019
Автор: Илияна Георгиева

На  тържествена  сесия  на  Общински  съвет  –  Трявна,  провела  се  на 24 юли,  Негово Високопреосвещенство Великотърновския  Митрополит  Григориий  бе  удостоен  със  званието  „ Почетен гражданин на Трявна “,  а  Иван Момчев –  със званието почетен знак „За заслуги към Трявна“.

Председателят на ОбС-Трявна  Силвия  Кръстева  запозна накратко с автобиографиите на двамата общественици множеството  гости  и  граждани, събрали се в залата  за този тържествен момент.

Великотърновският  Митрополит Григориий е роден на 10.10.1950 г. в с. Козаревец,  Великотърновска епархия. Още от младини убеден ,че Трявна е истинско и възрожденско огнище на този край, дядо Григорий успява да убеди Църковно-народния събор, че Трявна е достойна да бъде център на духовна околия и Архиерейско наместничество.

Великотърновският  Митрополит Григориий има огромен принос за обособяването на Тревненската духовна околия и израстването на моралните и духовни ценности в общината и активното му участие в изграждането на нови и реставриране на съществуващите в общината църкви.

Тържествената сесия днес е знак, че Трявна е град родил, отгледал и възпитал достойни българи. В своята история Трявна е дарила на родината и света таланти във всички области. Наш дълг е да им отдадем заслуженото, да ги ценим и да се гордеем с тях.   Днес ние засвидетелстваме уважение към постигнатото от тях като ги удостояваме със званията „Почетен гражданин“ и почетен знак „За заслуги към Трявна“, отбеляза Силвия Кръстева. След като изчете решението на Общински съвет Силвия Кръстева връчи на  Митрополит Григорий  грамота за удостояването му със званието „Почетен гражданин на Трявна“.

Кметът на Община Трявна Дончо Захариев поздрави Митрополит Григорий  за напълно заслуженото звание, с което е удостоен. Той отбеляза, че  Митрополит Григорий  винаги е помагал на тревненци  за израстването им  в морален и духовен план.    Дончо Захариев връчи на Митрополит Григорий почетния плакет на Община Трявна и пожела на него и на близките му крепко здраве и дълголетие.

Митрополит Григорий  изказа своята благодарност към общинските съветници за признанието, което получава. Той благодари на всички, дошли  да уважат тържеството и  им пожела здраве и сили.

Председателят на ОбС – Трявна представи накратко и основни моменти от живота на Иван Момчев  и неговия принос към Трявна, като отбеляза че Иван Момчев  е потомствен тревненец роден, на 12.10.1932 г. и има огромен принос в развитието на обществено-икономическия, стопанския и културен   живот на гр.Трявна. Г-жа Кръстева говори и  за неговата всеотдайна дейност , като зам.председател на „Културен клуб на тревненци живеещи в София“, както и за авторските му трудове „ Спомени  от Трявна и за Трявна“ и „ История на Културен  клуб  на  тревненци  живеещи  в София“. Силвия Кръстева пожела на господин Момчев здраве, дълголетие и да съхранява своя ентусиазъм. Тя му връчи  грамота със званието почетен знак „За заслуги към Трявна“.

Кметът на Трявна връчи на  Христо Момчев  почетния знак за заслуги към Трявна и отбеляза, че за него е изключително удоволствие да връчи този знак  на неуморния творец и ентусиаст. Той пожела на г-н Момчев здраве, щастие и дълголетие.