НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ИМЕТО НА ПЕТКО И ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВИ ЗА ЛИРИЧНО СТИХОТВОРЕНИЕ 2021 ГОДИНА

април 28, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

ОБЩИНА  ТРЯВНА

Обявява

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ИМЕТО НА ПЕТКО И ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВИ ЗА ЛИРИЧНО СТИХОТВОРЕНИЕ

Под патронажа на г-н Румен Радев

Президент на Република България

 

Славейковата награда се присъжда на български автор или на чуждестранен автор за лирично стихотворение, след провеждане на национален конкурс „Петко и Пенчо Славейкови”. Конкурсът е анонимен и се провежда всяка година. Няма възрастови ограничения. Авторите участват с едно стихотворение от максимум 30 стиха. Текстовете да са неиздавана поезия.

Приема се за неиздадено произведение това, което към крайната дата за участие в конкурса не е публикувано (на хартиен носител или в електронна книга) от издател в обособен том, включително в сборник от множество автори.

Не се допускат до участие стихотворения, появили се в интернет сайтове и социални мрежи, както и такива, които са участвали, без да бъдат награждавани, в един или повече литературни конкурси.

Текстовете на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език.

 

Творбите за Националния конкурс „Петко и Пенчо Славейкови“ се изпращат в електронен вид или на хартиен носител.

Творбите в електронен вид се изпращат  на следния имейл: slavkonkurs.tryavna@gmail.com  в два файла – един файл само с текста (неподписан) и един файл – с текст, с името и фамилията на автора, адрес и телефон за връзка.

 

Творбите на хартиен носител се изпращат в два екземпляра – един екземпляр само с текста (неподписан) и един екземпляр – с текст, с името и фамилията на автора, адрес и телефон за връзка. Двата екземпляра се слагат в общ плик, който се изпраща на адрес:

 

гр. Трявна, 5350

 ул. „Ангел Кънчев“ № 21,

Община Трявна, Конкурс „Славейкова награда“

 

Краен срок за изпращане на творбите – 25 май 2021 г. (за тези на хартиен носител важи датата на пощенското клеймо).

 

Награди:

Славейкова награда – 2 500 лв. и почетен плакет.

Втора награда – 1 000 лв.  и почетен диплом.

Трета награда – 500 лв. и почетен диплом.

Награда на публиката – 500 лв. и почетен диплом.

 

Допълнителна информация:

Кольо Дабков, тел. 0677/6 23 85, моб.тел. 0899943157, e-mail: kolyo.dabkov@tryavna.bg