НОВИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ ЩЕ БЪДАТ ПОСТАВЕНИ В ТРЯВНА И ПЛАЧКОВЦИ

април 12, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна успешно приключи преговорите с новата фирма, която ще организира и изпълнява разделното сметосъбиране на територията на градовете Трявна и Плачковци – „Еко Партнърс България“ АД. Започна премахване на всички стари съдове за разделно събиране на отпадъците, т.нар. „камбани“. Най-късно до началото на месец май предстои да бъдат поставени новите, качествени и добре изглеждащи контейнери. Освен това, ще бъдат създадени няколко нови „точки“ за разделно събиране.

Община Трявна призовава гражданите да изхвърлят разделно своите отпадъци. Това е изключително важно, защото по този начин се предотвратява попадането на опасни отпадъци в околната среда и се намалява въздействието на човека върху нея, чрез повторно използване на суровините и материалите след тяхното рециклиране. Разделното събиране създава и предпоставка да не се стига до значително увеличение на таксата за битови отпадъци.

Снимка: „Еко Партнърс България“ АД