НОВИ ПРАВИЛА ЗА ПАЗАРА В ТРЯВНА

юли 24, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Днес, 24.07.2020 г., със заповед бяха утвърдени нови правила за организацията на пазара в град Трявна, както и препоръки към търговците и гражданите във връзка с COVID-19.

Мерките се прилагат с цел повишаване на безопасността и опазване здравето на търговците и гражданите на територията на общинския пазар и минимизиране на риска от заразяване с COVID-19.

За осигуряване на безопасни условия на работа на общинския пазар, находящ се в гр. Трявна, ул. „Иванка Горова“,  се въвежда следният режим:

 • влизането на територията на пазара на всички граждани и търговци да става през входа до Попангелова къща;
 • движението на гражданите на територията на пазара да се осъществява в една посока;
 • напускането на пазара да става през изхода към ул. „Иванка Горова“ или през моста към ул. „Украйна“.

  По време на престоя си на територията на пазара търговците и гражданите:

 • да спазват всички изложени по-долу препоръки;
 • да изпълняват нарежданията на длъжностните лица от общинска администрация, здравните органи и органите на МВР.

 

Препоръки към търговците:

1. Преди започване на работа задължително да измиват ръцете си със сапун и вода.

2. По време на изпълнение на задълженията си:

 • да носят защита на носа и устата, по възможност шлем и предпазни ръкавици;
 • да спазват безопасно разстояние от събеседника и колегите (препоръчително минимум 1,5 метра);
 • да мият редовно ръцете си със сапун и вода или при невъзможност да дезинфекцират ръцете си с дезинфектант;
 • да поддържат работните места и предлаганата продукция чисти и хигиенични;
 • да предотвратяват струпването на граждани пред местата за търговия.

3. След приключване на работата си да почистват заеманите от тях места и да изхвърлят отпадъците и използваните предпазни средства на отредените за това места.

 

Препоръки към гражданите

 На територията на общинския пазар гражданите:

 • да носят защита на носа и устата (предпазна маска, шал или др. под.), по възможност шлем и предпазни ръкавици;
 • да спазват безопасно разстояние от други хора (препоръчително минимум 1,5 метра);
 • да избягват близък контакт с търговци и други граждани;
 • да спазват системата за еднопосочно движение;
 • да избягват излишното докосване на предлаганата на пазара продукция;
 • да изхвърлят отпадъците и използваните предпазни средства на отредените за това места;
 • да изпълняват препоръките и нарежданията на длъжностните лица.