НУЖДАТА ОТ СЪБИТИЯ НА ЖИВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБРАЗОВАНИЕТО БЯХА ОБСЪДЕНИ НА КРЪГЛА МАСА ВЪВ ВТУ

декември 2, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Каква е ролята на събитийния туризъм в днешно време? Навлиза ли той все повече в културните и обществени календари на местно ниво? Какви са предизвикателствата пред организатори, участници и туристическия бранш във всички негови аспекти, предоставяйки краен продукт под формата на събития, фестивали, празници и пр. пред всички нас – тези и други въпроси бяха дискутирани по време на тазгодишната кръгла маса, организирана от катедра „Туризъм“ към Стопански факултет на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Събитието, което е традиционно в календара на катедрата се проведе онлайн и събра на едно място, макар и от разстояние, над 60 участници – преподаватели, студенти, представители на малки и големи общини, представители на туристически информационни центрове и местния бизнес. Община Трявна в лицето на г-н Кольо Дабков – старши експерт „Култура, образование, спорт и здравеопазване“ и г-жа Грета Цанева – специалист „Туризъм и информация“ също взеха участие в провелата се дискусия.

 

Кръглата маса бе разделена на два панела. Приветствие към всички участници отправи доц. д-р Димитър Симеонов – зам. ректор на учебната дейност на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, който не скри радостта си от участието на познати лица – бивши студенти на катедрата, днес, реализирали се в туристическия сектор под една или друга форма.

„Развитието на туризма и тенденциите в него, които са подложени на такъв сериозен проблем през последните две години, е изключително добре обвързано с развитието на образованието, затова много се радвам, че колегите от Стопанския факултет дефинират подобна кръгла маса, от която самият бизнес и туризмът като цяло и нашия Великотърновски университет ще направят следващата си крачка!“ завърши доц. д-р Симеонов.

В тази насока бе представена новата магистърска програма на ВТУ – „Туризъм. Събитиен туризъм“, която набляга именно на връзката между образование и туристическия бранш. Под формата на презентация бе показано как двете сфери са взаимно свързани и как могат да си взаимодействат по възможно най-ефективния начин, целта от който е повишаване качеството и разнообразието на събитийния туризъм, утвърждаващ се все повече като предпочитан начин за почивка от повечето хора. Защото „изживяванията, събитията и желанието на хората да са сред хора ще си остане и затова трябва да се търсят нови формули за надграждане“ подчерта доц. д-р Венцислав Статев – ръководител на катедра „Туризъм“ при Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

„Това поражда необходимостта от квалифицирани кадри…По програмите ни са заложени поредица от учебни практики, в рамките на които бизнес организации могат да вземат участие – те могат да представляват своите компании, да запознават студентите със специфичните за тях процеси на работа, идеи и така ще помогнат и на обучението на студентите.“ сподели гл. ас. Надежда Костадинова, която не скри нуждата от това взаимодействие, тъй като в момента студентите са дистанцирани от проблемите на туристическия сектор.

Като модел на подобно взаимодействие, който би бил добър пример за редица представители на туристическия бизнес у нас, бе представена онлайн платформата на Ралица Иванова – начин за презентиране на събития в България, основен партньор на която е именно катедра „Туризъм“ и студентите, които намират практика по своето направление.

Втората част на кръглата маса бе насочена към представителите на местната власт от шест общини и туристическия бизнес, които заедно дискутираха по какви критерии се подбират събитията, включени в културния календар на всяка една община, какви трудности се срещат при тяхното провеждане, има ли възвръщаемост и какви туристи се привличат. И малки, и големи общини се обединиха около идеята, че традиционните събития на местно ниво трябва да се надграждат и обогатяват, за да има и по-голям резон в последствие.

„И културният, и спортният календар на малките общини са открити системи в смисъл такъв, че група ентусиасти, организации или отделен човек с идея винаги може да дойде и да сподели пред ръководството нека да направим „това“.

 

 

Последният пример в Трявна беше с „Трявна Арт Фест“, който събира хора от цялата страна, изпълнители от чужбина, туристи, има разнообразни прояви в организирането и провеждането, на които участват широк кръг хора, т.е. извън общинската администрация и резултатът от тях също е значим!“ сподели г-н Кольо Дабков – старши експерт „КОСЗ“ към Община Трявна.

 

Нуждата от надграждане за начина на представяне на събитията, случващи се у нас от страна на държавата и Министерството на туризма бе повдиганата от Илияна Щерева – инициатор на маркетингови и рекламни дейности в събитийния туризъм и специалист с опит в разработването на програми и проекти на фестивали и културни събития, която подчерта, че на този етап партньорството в тази посока не е достатъчно ефективно. Според нея общините трябва също по-активно да използват платформите за популяризиране на събитията, които се организират и провеждат при тях, тъй като масово туристите вече търсят почивка с преживяване и срещи с нови хора.

Дискусионната кръгла маса продължи два часа и освен на платформата MS Teams бе излъчвана и на живо във фейсбук страницата на катедра „Туризъм“.