ОБЕДИНЕНИ В ИМЕТО НА РЕГИОНА – ПЪРВА СЪВМЕСТНА СРЕЩА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНА И МЕСТНА ВЛАСТИ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО

януари 9, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

Работната среща бе организирана по инициатива на областният управител на Област Габрово г-жа Мария Башева с цел дискусия на проблеми в региона, споделяне на добри практики и взаимно съдействие между представителите на държавната и местната власти.

В нея участваха народните представители г-н Томислав Дончев, г-н Даниел Петров и г-н Валери Митов, кметовете на Община Трявна г-н Денчо Минев, Община Севлиево г-н Иван Иванов, Община Габрово г-жа Таня Христова, заместник-кметът на Община Дряново г-н Ангел Ангелов и председателите на общинските съвети в региона: г-жа Златка Донева-Цанева, г-н Климент Кунев, г-н Тодор Георгиев и г-н Явор Памукчиев.

„Целта на срещата е, обединени в името на региона, да споделим идеи, възможности, да обсъдим проблемите, да потърсим заедно възможните им решения, да обменим добри практики, съвети, инициативи. Всички сме ние сме от едната страна – тази, която трябва да отговори на обществените очаквания за развитието на региона“, поясни в началото на срещата областният управител и отправи благопожеланията си за настъпилата нова година.

Кметът на Община Трявна и председателят на Общински съвет Трявна поставиха въпроси, свързани с разкриването на допълнително щатни работни места към Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – гр. Трявна, дългоочаквания ремонт на републиканския път по направление Трявна – с. Царева Ливада – Дряново, изграждането на пречиствателна станция за питейна вода в общината, както и за състоянието на републиканския път Трявна – Габрово, който при лошо време създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия.

Сред основните теми бяха дискутирани още резултатите от обявената процедура за саниране на многофамилни сгради по НПВУ, развитието на туризма, културата и професионалното образование в региона.

Всички присъстващи се обединиха около тезата, че сред приоритетите следва да бъде поставен въпросът за тунела под Шипка, както и да се настоява за реализиране на проекта в най-кратки срокове.

Областният управител обеща да съдейства за среща с директора на Областно пътно управление инж. Деян Георгиев, на която кметовете да представят проблемните участъци по републиканската пътна мрежа в различните общини. Обсъдено бе и провеждането на среща с председателя на Управителния съвет на АПИ инж. Ясен Йорданов за пътната инфраструктура в региона.

Представителите на държавната и местната власти допълниха, че подобни съвместни работни срещи са изключително полезни, като следва да станат регулярни и насочени тематично в отделни сфери – туризъм, образование, икономика, култура, инфраструктура и пр.

Очаквайте допълнително информация.