ОБЛАГОРОДЯВАМЕ МЕСТНОСТТА „КРЪСТА“ СЪС СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ

април 12, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Едно от най-спокойните и красиви места за отдих сред природата в Трявна е небезизвестната местност „Кръста“, намираща се в района на детския санаториум и единствения Музей на иконата у нас. През последните години, обаче, състоянието на старите детски съоръжения и катерушки за игра там е изключително влошено, а мястото се нуждае почистване от излишна храстова и дървесна растителност. Преобразяването на местността „Кръста“ и превръщането й в красив и приветлив парк за отдих, ръководството на Община Трявна бе набелязало още през декември 2020 год., когато кандидатства съответно за отпускане на финансови средства пред Държавен фонд Земеделие.

 

Към днешна дата, проектът вече е спечелен и административният договор, на стойност 69 984,81 лв. без ДДС, бе подписан от кмета г-жа Силвия Кръстева в края на месец март тази година. „Местността „Кръста“ – релакс, спорт и забавления сред природата“ се изпълнява по процедура BG06RDNP001-19.455 – МИГ Дряново-Трявна, Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.

 

Местността „Кръста“ ще бъде облагородена с монтиране на паркова беседка с прилежаща към нея маса, шест дървени пейки, шест нови кошчета за отпадъци, три дървени перголи и информационна табела. Старите детски съоръжения ще бъдат премахнати и на тяхно място ще бъдат монтирани нови, които са подходящи за деца на възраст между 3 и 12 години. А именно комбинирано детско съоръжение за катерене, пързаляне, балансиране с възможност за колективни и тематични игри. Детски съоръжения „Къща на баба Яга“ и „Тролей“, както и детско съоръжение за катерене и баланс и обособяване на игрално поле за любимата на всички игра на „Дама“. В местността „Кръста“ се предвижда още и обособяване на зона за забавление за юноши и възрастни, които ще могат да поиграят на шах или табла.

Крайният срок за изпълнение на спечеления проект е 30 юни 2023 год.