2015 година: 20-02-2015 Разпределение средствата по звена в дейност образование (61 KB)

2014 година: 05-03-2014 Разпределение средствата по звена в дейност образование (55 KB)

2013 година: 06-03-2013 Разпределение средствата по звена в дейност образование

2012 година: 17-02-2012 Разпределение средствата по звена в дейност образование (573 KB)

2011 година: 09-03-2010 Разпределение средствата по звена в дейност образование (72 KB)

2010 година: 05-03-2010 Разпределение средствата по звена в дейност образование (41 KB)

2009 година: 06-03-2009 Разпределение средствата по звена в дейност образование (50 KB)