Община Чепеларе Ви кани да вземете участие в Петия национален конкурс за поезия Усин Керим Чепеларе 2018

юли 26, 2018
Автор: Илияна Георгиева

image

СТАТУТ НА КОНКУРС ЗА НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА ЗА ПОЕЗИЯ
„УСИН КЕРИМ”
– ЧЕПЕЛАРЕ 2018

Общи Условия:

 1. Националната литературна награда за поезия „Усин Керим” е награда на Община Чепеларе.
 2. Наградата се посвещава на големия български поет Усин Керим.
 3. Наградата се присъжда на всеки две години през месец октомври.
 4. Кметът на Община Чепеларе определя жури, което включва изтъкнати поети.
 5. Заседанията на журито се свикват от неговия председател, който осигурява необходимата организация и техническа документация.
 6. Журито заседава при пълен кворум. Решението се взима с обикновено мнозинство.
 7. Журито се запознава със стихосбирките, изпратени за участие в конкурса, и определя носителя на наградата в два етапа:
 • на първия етап, на заседание на журито се номинират 10 конкурсни стихосбирки, които ще се представят на заключителния поетичен конкурс-спектакъл;
 • на втория етап, се провежда заключителен конкурс-спектакъл. Той ще се състои на 19 октомври 2018 година от 18.00 часа в НЧ “Родопска искра 1880”- Чепеларе. Авторите лично представят номинираните стихосбирки в рамките на 5 минути, по ред, изтеглен от предварителен жребий. Една от стихосбирките получава Националната награда за поезия „Усин Керим”.
 1. Награден фонд:
  • Национална литературна награда за поезия „Усин Керим“ – 1500 лв.
  • Награда на публиката – 500 лв.

Условия за участие:

 1. За наградата за поезия „Усин Керим” могат да кандидатстват български поети без възрастови ограничения.
 2. В конкурса не могат да участват творци, които вече са били носители на Националната наградата за поезия „Усин Керим”.
 3. Авторите участват със стихосбирки с нови стихотворения, издадени през последните две години преди годината на връчване на наградата (2016 – 2017), като за целта изпращат на организаторите по 3 екземпляра.
 4. Стихосбирките, участвали в конкурса не се връщат на авторите, а се даряват на Градската библиотека при НЧ „Родопска искра 1880” – гр.Чепеларе.
 5. Крайният срок за изпращане на стихосбирките за участие в конкурса за наградата „Усин Керим” е 14 септември 2018 година на адрес:

Община Чепеларе, ул. „Беломорска”44Б /за конкурса „Усин  Керим”/ 4850 Чепеларе

 1. Авторите изпращат точен адрес за кореспонденция и телефон за връзка.
 2. Разходите по присъствието на авторите на заключителния конкурс-спектакъл е за тяхна сметка. Организаторите се ангажират да осигурят хотел в центъра на града с преференциална цена за участниците.

ТЕЛЕФОНИ ЗА СПРАВКА И ИНФОРМАЦИЯ

03051/ 82 73;  0885 211 127; 0882 423 111

 

 Боян Грозев