ОБЩИНА ТРЯВНА ИМА ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН

ноември 21, 2019
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна е готова за действие при зимни условия. Това стана ясно на заседание на Общинския оперативен щаб, което се проведе днес. Председател на Щаба за изпълнение на план за защита при бедствия е кметът на Община Трявна – Силвия Кръстева.

Заседанието започна с доклад на Михаил Минчев – главен специалист „ПБЗН“ в Община Трявна, за готовността на общинска администрация за осигуряване на нормални условия за работа и живот при зимни условия. Докладът е представен на заседание на Областния съвет за сигурност на 5 ноември 2019 г. и е приет без забележки.

Кметът на Кметство Плачковци Борислав Борисов докладва за готовността на кметството да посрещне зимния сезон. Всички ангажирани с дейностите на Щаба институции също представиха своите оперативни планове за действие.

Фирмата, която през тази година ще изпълнява дейностите по зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа в община Трявна, е ДЗЗД „Зимно поддържане 19-20“ Трявна. В състава на консорциума влизат същите три фирми, както в предходни години. Това са „Екострой – Трявна“ ООД, „Монолит-Т“ ООД и СД „М-1 – Манев, Колева“.