ОБЩИНА ТРЯВНА ИНИЦИИРА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

юли 9, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна кани собствениците на големите търговски обекти, хотелски комплекси и заведения за хранене на среща във връзка с изискванията на Закона за управление на отпадъците. Срещата ще се състои на 14.07.2021 г. (сряда) от 14:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Трявна (стая 403).

Съгласно чл. 33 от ЗУО ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради са длъжни да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 и/или с организация по оползотворяване.

В Община Трявна е изградена система за разделно събиране на отпадъците, чрез сключен договор с фирма „Еко Партнърс България“ АД. С цел Общината да осъществи съдействие на посочените обекти, „Еко Партнърс България“ АД предлага възможност за изграждане на система за разделно събиране освен за гражданите, и за по-големите търговски и хотелски обекти и заведения за хранене. Създадените „точки“ за разделно събиране ще бъдат обслужвани по график.

Целта на срещата е заедно с представителите на големите търговски обекти, хотели и заведения за хранене, да бъде обсъдена организацията на разделното събиране на отпадъците, определяне на местата с най-голяма необходимост от изграждане на подобна система, както и график, по който да бъдат обслужвани.