ОБЩИНА ТРЯВНА ИЗГРАЖДА ЦЕНТЪР ЗА КИНЕЗИТЕРАПИЯ В СЛАВЕЙКОВОТО УЧИЛИЩЕ СЪС СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ

юни 15, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна съвместно със Средно училище „Петко Рачев Славейков“ ще изгради нов център за кинезитерапия за деца със специални образователни потребности в учебното заведение. Това стана ясно днес, след като проектното предложение на местната власт бе одобрено за финансово подпомагане от Асоциацията на жените в Европа (Association Femmes d’Europe – a.i.s.b.l). Проектът „Оборудване на център за кинезитерапия за деца със специални образователни потребности в Средно училище „Петко Рачев Славейков“ гр. Трявна“ бе подаден в началото на 2022 год. и бе защитен с подкрепата на г-жа Ирина Нишборг  от Българската секция в организацията. Отпуснатото финансиране е в размер на 5000 евро.

В началото на 2022 година г-жа Кръстева направи контакт с Асоциацията на жените в Европа относно идеята за изграждане на подобен кинезитерапевтичен център в Трявна, след което бе подадено и проектното предложение. С отпуснатите финансови средства ще бъде оборудван съответно център за кинезитерапия, който ще бъде разположен в две помещения в сградата на училището – ресурсен кабинет и кът за рехабилитация в малкия физкултурен салон. С помощта от 5 хиляди евро ще се закупят специфични консумативи и оборудване за този център, съобразно здравословните нужди на децата. Работата в центъра ще бъде организирана като децата ще се разпределят по групи от 4-5 ученици, в зависимост от възрастта им и нуждите и с тях ще се занимават логопед, психолог и ресурсен учител, които ще провеждат заниманията с децата по график. Децата със специални образователни потребности ще имат възможност за по-лесна интеграция и адаптация към училищния процес и социализация и самостоятелен живот. Те ще се обучават от специалисти на място в училището, където учат, без допълнителни разходи за посещение на  специализирани кабинети.

Асоциацията на жените в Европа е филантропична организация, създадена преди около 50 години. В нея към момента членуват около 1100 жени от четирите краища на континента и всички те са доброволци. Мисията на асоциацията е да изразява безкористна солидарност към хората в нужда.