ОБЩИНА ТРЯВНА КАНДИДАТСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В СУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“

януари 11, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

В началото на тази година, Община Трявна кандидатства по проект „Красива България“ към Министерството на труда и социалната политика за изграждане на достъпна среда за хора с увреждания в Средно училище „Петко Р. Славейков“ във възрожденския град. Проектното предложение е на стойност 86 000 лв., като 55 % – 47 300 лв. са предвидени от общинския бюджет, а 38 700 лв. се финансират по проект „Красива България“.

Изграждането на вертикална платформа, тип асансьор, е втория етап от осигуряването на достъпна среда за хора с увреждания в сградата на СУ „Петко Р. Славейков“. Първият етап бе създаването на рампа в двора на учебното заведение, чието строителство приключи през 2015 година и отново бе финансирано по проект „Красива България“.

Предвижда се подемната платформа да бъде монтирана в западната част на училищната сграда – точно в ъгъла между двете по-нови части на учебното заведение, където е и една от четирите входни врати за ученици, персонал, доставчици, родители и пр. Асансьорът ще бъде изграден върху вече съществуващата външна рампа и ще бъде разпределен към учебните стаи на етажите, като двата прозореца в западната част на сградата ще бъдат използвани за отварянето на вратата на асансьора към коридорите на учебното заведение. При използването на подемната платформа се планира да има три спирки – първата е откъм двора на СУ „Петко Р. Славейков“, водеща към изградената външна рампа, втората е на етажната площадка на първия етаж и третата – на етажната площадка на втория етаж.

Училище „Петко Р. Славейков“ е единственото средно общообразователно училище на територията на Община Трявна и в него се обучават 405 ученици от 106-те населени места на общината. Изграждането на пободен тип асансьор неминуемо ще осигури достъпна среда на деца и хора с увреждания и такива, които са трудноподвижни, което ще улесни тяхното придвижване и посещаване на учебното заведение във времето.

Като отговорна и социално ангажирана институция, Община Трявна е с лице към хората с увреждания и осъзнава необходимостта от максимално осигуряване на подобна достъпна среда на местата с обществено обслужване в региона, които предоставят на гражданите съответно различен тип услуги. Затова изграждането на предвидената подемна платформа в СУ „Петко Р. Славейков“ – Трявна се превръща в следващата стъпка от постигането на тази социална цел в помощ на обществото със затруднения в придвижването. Припомняме, че в края на ноември миналата година местната власт, Агенцията за хора с увреждания, Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство и арх. Константин Брънеков изградиха и създадоха достъпна среда с модерно и съвременно оборудване за хора с увреждания, което вече осигурява достъп на посетителите до музейните експозии на втория етаж на „Старото школо“ в Трявна.

Подаденото проектно предложение за изграждане на подемна платформа, тип асансьор, в двора на Средно училище „Петко Р. Славейков“ – Трявна ще стане ясно дали ще бъде одобрено по проект „Красива България“ в най-кратки срокове.