ОБЩИНА ТРЯВНА НАПОМНЯ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ ОТНОСНО ПОЧИСТВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ИМОТИТЕ ИМ

януари 14, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

В активния зимен сезон, Община Трявна напомня на своите граждани задълженията и отговорностите, които имат те, съгласно разпоредбите на Наредба №1 и №2 на Общински съвет-Трявна. Всички ползватели на недвижими имоти – граждани, ръководители, собственици на фирми, наематели и ползватели на обекти имат задължението да спазват определените правила, свързани с поддържането на чистотата в централните и квартални части на населените места, както и такива, свързани с тяхната безопасност. А именно:

  1. Съгласно чл. 5, т. 6 от Наредба №2 и чл. 3 и чл. 6 от Наредба №1, физическите и юридическите лица са длъжни да почистват от сняг и да поддържат чистотата на съответните прилежащи терени като тротоари, входове, изходи, паркинги, гаражи, подстъпи към сградите, дворните къщи, жилищни блокове, в които живеят или стопанисват, както и към търговски обекти, които притежават или ползват.
  2. През зимния сезон посочените прилежащи терени към сградите да се почистват от сняг, както и от образували се ледени висулки и надвиснала снежна маса, която би застрашила живота на минувачите и собствениците.
  3. Паркирането на лични и служебни моторни превозни средства да се извършва на определените за целта места, като се забранява паркирането на автомобили по тротоарите, в алеите, градинките, парковете и зелените площи на общината, както и паркирането на моторни превозни средства пред противопожарни хидранти, пред и около съдовете за смет и на места, възпрепятстващи почистването на улиците от сняг.

Местата по уличната пътна мрежа, където има паркирани лични и служебни МПС-та, възпрепятстващи дейността на снегопочистващата техника, няма да бъдат почиствани от обслужващите фирми.

Ръководството на Община Трявна изразява увереност, че гражданите, фирмите и организациите на нейната територия ще спазват разпоредбите на Общински съвет-Трявна и ще изпълняват съвестно и отговорно своите задължения. Предвид активния зимен сезон, ниските температури, валежи и опасност от заледявания, Община Трявна препоръчва на гражданите да се съобразяват с метеорологичните условия и да се движат с повишено внимание при обилни бъдещи снеговалежи.