ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВИ КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ: ДИСПЕЧЕР И СЪТРУДНИК “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

април 22, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна обяви подбор по документи и събеседване за две длъжности: диспечер и сътрудник „Социални дейности“.

Наетите лица се назначават на трудово правоотношение на базата на необходимите квалификация и опит и ще изпълняват заложените в Проекта дейности за определен срок до 31.12.2020 година.

Подборът се осъществява в изпълнение на Допълнително споразумение №02 към Договор № BG05M9OP001-2.040-0125-С02 по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Проект „Грижа в дома” за Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

 

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от ТУК.